An-Car w Krakowie. Szkolenie podstawowe. Szkolenie uzupełniające. Szkolenie dodatkowe.

krakow.nauka-prawo-jazdy.pl
LOSOWO WYBRANE
::.. An-Car
 An-Car
ul.K.Odnowiciela 2
31-481 Kraków
tel. kom. 602 309 071, 603 603 545
An-Car

W zakresie kategorii B można wyróżnić różne rodzaje szkolenia:

1. Szkolenie podstawowe
2. Szkolenie uzupełniające
są to jazdy dodatkowe po ukończeniu szkolenia podstawowego ale przed uzyskaniem prawa jazdy 3. Szkolenie dodatkowe
a/ po trzykrotnym nie zaliczeniu egzaminu teoretycznego
10 lekcji teorii + wewn. egzamin teoretyczny
b/ po trzykrotnym nie zaliczeniu egzaminu praktycznego
5 godzin praktyki + wewn. egzamin praktyczny
4. Doskonalenie techniki jazdy
dla posiadaczy prawa jazdy lub osób, które utraciły prawo jazdy ale chcą poćwiczyć przed egzaminem sprawdzającym lub karnym
5. Szkolenie przyspieszone Czas trwania 4 - 6 tygodni.

KURSY DLA INSTRUKTORÓW - NAJLEPSZYCH ZATRUDNIAMY

  << Albar Ośrodek Szkolenia Kierowców   Auto-szkoła OSCAR >>
 
An-Car Kraków. Doskonalenie techniki jazdy. mgr inż. Antoni Haber.
© Copyrightkrakow.nauka-prawo-jazdy.pl